Temizliği Önemi

Temizliğin Önemi

Temizlik sadece sağlıklı bir yaşam değil, aynı zamanda çağdaşlığında vazgeçilmez bir koşuludur. Yaşam alanlarınızın temizlenmesi profesyonellik gerektirmektedir. Kurum ve çalışma alanlarının temizliği seçilmiş ve eğitilmiş personelimizle birinci sınıf makine, ekipman ve malzemeler kullanılarak özenle yapılmakta ve kaliteli bir hizmet sunulmaktadır. Bu yapılan görevler eğitimci uzmanlarımız tarafından temizlik personeli yetiştirme eğitimine tabi tutularak ve aynı zamanda sürekli idari kadromuz tarafından denetlenerek temizlik faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz devam etmektedir.

Kirler, genellikle farklı fiziksel ve kimyasal özellikler taşıyan değişik maddelerin heterojen bir karışımından oluşur. Kirlerin yapısının bilenmesi, temizlik işlemlerinde başarılı olunması için önem taşımaktadır. Temizlik işlemlerinde yüzeylerin kir ve lekelerden arındırılması yanında, yüzeylere zarar verilmemesi de büyük önem taşımaktadır. Yüzeyde mekanik ya da kimyasal bir hasar oluşturmamaya, görünüm ve renk açısından yüzeyleri bozmamaya özen gösterilmeli, suyun olumsuz etkilerinden dolayı yüzeyde oluşabilecek kireçlenmeye karşı önlem alınmalıdır.

Bileşenlerine Göre Kirler

Kirler bileşenlerine göre şöyle ayrılabilir.

 • Suda çözülebilen maddeler (inorganik tuzlar, şeker, üre, ter)
 • Pigmentler (toprak, kurum, metal oksitler, karbonatlar, silikatlar)
 • Doğal Yağlar (bitkisel ve hayvansal yağlar, vücut yağları)
 • Sentetik Yağlar (mineral yağlar, vaks)
 • Proteinler (kan, yumurta, süt, deri döküntüleri)
 • Karbonhidratlar (nişasta, şeker, selüloz)
 • Boyar Maddeler (meyve, sebze, şarap, kahve, çay)

Kaynağına Göre Kirler

Kirler kaynağına göre şöyle ayrılabilir.

 • Havadan gelen toz
 • Vücut Salgıları
 • Evsel veya endüstriyel bir çalışma sonrası oluşan kirler

Yerleşim Şekline Göre Kirler

Kirler yerleşim şekline göre şöyle ayrılabilir.

 • Katı kitler nispeten iri tanecikler şeklindedir ve yüzeyin içine kadar işlemezler. Yüzey ile kir arasında kimyasal bir etkileşim olmamıştır. Fiziksel çekim güçleri de zayıftır. Bu tür kirler deterjan ve mekanik etki ile kolayca temizlenebilir.
 • Daha ufak tanecik (pigment) halindeki kirler, yüzeye elektrostatik çekim gücü ile, mikroskobik büyüklükteki tozlar da van der waals kuvveti denilen moleküller arasındaki çekim gücü ile yerleşirler. Pigment türü bu tip kirlerin temizlenmeleri daha güçtür. 0.1 mikrondan daha küçük pigment türü kirlerin temizlenmesi ise pratik olarakimkansızdır.
 • Evsel veya endüstriyel bir çalışma sonrası oluşan kirler